КАКВО Е ПЕРМАКУЛТУРА

[ A+ ] /[ A- ]

     “Пермакултура е интердисциплинарен научен подход за проектиране, създаване и поддържане на устойчива жизнена среда, чрез който природата, жилищното пространство, градината, домашните и дивите животни се съчетават така, че всички нужди на хората да бъдат осигурени от заобикалящото го пространство – храна, енергия, подслон и други материални и нематериални нужди.”
Линда Удроу

    Open-Source-Permaculture--537x449 Пермакултура е приложна наука за дизайн на човешки местообитания и продуктивни земеделски системи, наподобяващи максимално естествените.

     Пермакултурата е съвкупност от методи за устойчив дизайн на земята. Тя се основава на екологични и биологични принципи, като използва повтарящи се природни модели (шаблони) за да максимизира ползите и да минимизира усилията. Целта ѝ е да създаде устойчиви, продуктивни системи, които задоволяват човешките нужди и хармонично интегрират хората и земята. Елементите в системата се разглеждат заедно с взаимодействията помежду им, като продуктите на един елемент са ресурс за друг. В типична пермакултурна система работата е сведена до минимум, отпадъците са превърнати в ресурси, продуктивността и добивите са увеличени и околната среда е възстановена.

    ПЕРМАКУЛТУРА 1 Пермакултурните принципи могат да бъдат прилагани във всякаква среда и мащаб — от градски жилищни комплекси до селски къщи, от малки ферми до големи региони.

     Първото докуменентирано съвременно практикуване на пермакултурата като систематизиран подход е на австрийския фермер Сеп Холцер през 60-те години на XX век, но е разработена научно от австралийците Бил Молисън и Дейвид Хомгрен с техните сътрудници през 70-те години на миналия век.
Думата първоначaлно е създадена като комбинация от „перманентна агрокултура“ (устойчива агрокултура) от Молисън, но по-късно той предпочита да я описва като „перманентна култура“ (устойчива култура) поради приложението и във всички сфери на живота.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ В ПЕРМАКУЛТУРАТА

     Това което разделя Пермакултурата от останалите подходи за (природосъобразно) развитие, е че тя е не само модел или техника, а разбираем, научен подход за дизайн на човешки местообитания. Всеки обект – дали дом, училище, клиника, бизнес, ферма или село, има уникален набор от елементи на дизайна. Към всеки обект се подхожда по уникален и съобразен с неговите елементи подход. Пермакултурният дизайн е винаги базиран на 3 основни ценности или принципи, или “Пермакултурна етика”.
1. Грижа за земята – Грижата за всички живи системи трябва да продължи и да се увеличи.
2. Грижа за хората – Осигуряване на достъп до всички ресурси нужни за човешкото съществуване.
3. Разпределение на излишъка – Като управляваме нашите собствени нужди, ние можем да заделим ресурси за да работим по горните принципи и ценности.

етики      За нас Пермакултурата е философия на решения и режисиран път на нашия ентусиазъм за положителна промяна в света, за реализиране на пълния потенциал на човечеството. Разкриване магията на природата, деблокирането на нейните потоци и ресурси, които произвеждат изобилие. Пренасочване на това прозрение във всяка система, и всяка област на живота. Ако повече хора живеят по принципите и етиките на Пермакултурата, то с начина ни на живот и с нашите действия ще създадем голям положителен поврат  през следващите години за един по-качествен живот.