СЕДЕМТЕ СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ

[ A+ ] /[ A- ]

ресурси 21. Управление на природните ресурси
Природосъобразно стопанисване на земята, управление на нейните ресурси за създаване на продуктивна и лесна за управление екосистема- тази сфера на действие в Пермакултурата е първата и основната, от която тръгват всички останали.

2. Образование и култура
Тази област е посветена на качественото образование, за да съществува добро ниво на култура. Широк обхват на познания и всеобхватно развитие на човека, което позволява и по-значимо практическо действие. Учене чрез преживяване и през целия живот са в основата на философията на този тип дизайн.

3. Собственост и общност
Собственост и общност или правния и социалния аспекти на Пермакултурата. Те отговарят на необходимостта от правилно разпределение на ресурсите в общността.

къща 24. Строителство и архитектура
Все по-популярно става в последните 30 години строителството с естествени материали – камък, дърво, глина, слама, пясък и т.н. Те са красиви и функционални. Този тип сгради по нищо не отстъпват пред съвременните стандарти на една модерна постройка. Причината да става все по-разпространен този тип строителство е, че е много по-икономически рентабилно, използват се основно материали от заобикалящата среда, които са и биоразградими, и по-екологични.  Такава къша има здравословен ефект върху обитателите, което се дължи на естествените материали, използвани в конструкцията й.

5. Инструменти и технологии
Под инструменти и технологии се имат предвид не само буквалното използване на полезни пособия в бита, но и целия инструментариум от техники за създаване на една по-добра жизнена среда и улесняват ежедневието.

6. Финанси и икономика
В този дял на Пермакултурата се изработват алтернативни обменни системи. Пресмятат се вложените средства и ресурси, като крайната сметка показва дали наистина е постигнато изобилие или действията са били неустойчиви. Развива се предприемчивост, самоиздръжка и самозаетост (на семейната единица или общността и техните членове). По-добро персонално и социално развитие.

благоденствие7. Здраве и благоденствие
В днешно време по цял свят се наблюдава бум на всякакви болести идващи главно от лошото качество на храната или начина на живот. Добрите практики, биологичната продукция и балансираната среда на живот се грижат не само за здравето и благоденствието на тези които практикуват Пермакултура, но и за тези на околния свят.