ДВАНАДЕСЕТТЕ ПРИНЦИПА

[ A+ ] /[ A- ]

принципи1. НАБЛЮДАВАМ И ВЗАИМОДЕЙСТВАМ
Наблюдавам внимателно околния свят, изследвам го, общувам и изучавам детайлите. Събирам впечатления.

2. УЛАВЯМ И СЪХРАНЯВАМ ЕНЕРГИЯТА
Енергия има във всички природни елементи – вода, вятър, светлина, топлина, почва, растения, животни, хора …

3. ПОСТИГАМ РЕКОЛТА
Всеки елемент от системата произвежда „реколта” с която поддържа себе си и другите елементи.

4. ПРИЕМАМ И ПРИЛАГАМ УРОЦИТЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ОПИТ
Всеки изживян ден е придобиване на опитност, всяко затруднение – велик урок.

5. ИЗПОЛЗВАМ ВЪЗОБНОВЯЕМИ РЕСУРСИ И УСЛУГИ
Работя заедно с природата, а не срещу нея

ПОЛЕЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ6. НАМИРАМ ПОЛЕЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКО
Нищо не се изхвърля и нищо не се губи – отпадъците се превръщат в полезна суровина.

7. СЛЕДВАМ ФОРМИТЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИТЕ В ПРИРОДАТА
Използвам идеи, модели и форми от природата в това, което създавам.

8. СВЪРЗВАМ И ОБЕДИНЯВАМ ВМЕСТО ДА РАЗДЕЛЯМ
Силата е в това живите организми да си съдействат взаимно като обменят вещества, енергия, информация, опит и знание.

ГРАДИНА 39. ИЗПОЛЗВАМ ЛЕСНИ И ТРАЙНИ РЕШЕНИЯ
Малките и прости идеи са най-гениалните решения, с най-дълготраен ефект.

10. УВАЖАВАМ РАЗЛИЧИЯТА И ПРИЛАГАМ РАЗНООБРАЗИЕТО
Богатството на живота се крие в наличието на многообразие от видове, функции, елементи и възможности.

11. ИЗПОЛЗВАМ ПОТЕНЦИАЛА НА ГЪНКИТЕ И ПЕРИФЕРИЯТА
Мястото, където се срещат две повърхности съдържа много повече от сбора на двете пресечени зони.

12. ПОСРЕЩАМ ТВОРЧЕСКИ И ПОЗИТИВНО ВСЯКА ПРОМЯНА
В самият проблем се крие решението. Изходът от всяка ситуация зависи от отношението и подхода.